Nyhedsbrev fra grundejerforeningen

Danmark begynder så småt at åbne igen efter Covid-19, og det har gjort det muligt for bestyrelsen at afholde årets første bestyrelsesmøde. I den forbindelse sender vi dette lille nyhedsbrev med aktuelle informationer til jer grundejere.

Vejsyn 2020

Bestyrelsen går i perioden 15. – 30. juni vejsyn. Dette har til formål at sikre, at vores boligområde ser pænt og ordentligt ud. Ved vejsyn vil vi have fokus på, om den enkelte grundejer har:

  • Klippet hækken, så der er fri passage på fortov/mellemsti – husk at sikre plads til ny tilvækst
  • Renset fortovet for ukrudt og friholdt det i hele sin hele sin bredde
  • Vedligeholdt trekantsstykke

Ligeledes vil vi være opmærksomme på, om affaldsbeholderne står på egen grund, at der ikke er opsat parabol, som er mere en 1.80 meter over niveau og ulovlig parkering af trailere/campingvogne. Vurderer vi, at der er forhold, som bør have opmærksomhed, vil vi aflevere en seddel i postkassen.

Nabohjælp

Det er snart ferietid og derfor også passende at erindre om at gøre brug af nabohjælp. Søg information og inspiration på nabohjælp.dk og lav gerne en aftale med en eller flere naboer, som kan holde øje med din bolig, måske vande blomster, tømme postkasse mv. således at boligen ikke ser forladt ud, når I holder ferie. Vær opmærksom på mistænkelige personer i vores boligområde og kontakt dem og spørg gerne, om der er noget, du kan hjælpe med. Det sender et signal om, at vi er opmærksomme borgere, som passer på hinandens boliger. I forbindelse med mistænkelige forhold opfordres du også til at kontakte Københavns Vestegns Politi på 114.

Udskiftning af fortove på Porsager

Til trods for udmeldingen på generalforsamlingen om, at vi forventede at udskifte alle gamle fortove på Porsager i 2020, kommer vi desværre ikke i mål. Grundet ekstra udgifter til fræsning og asfalt på alle stikveje – de lige numre – har bestyrelsen truffet beslutning om at udskyde udskiftningen af fortovene i ulige numre til marts-april 2021. Dermed kan vi overholde vores budget, og vi vurderer samtidig, at en udsættelse på ca. 6 måneder er til at leve med. Vi beklager, at vi dermed ikke lever op til udmeldingen på generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker jer alle en rigtig god sommer.

                                                                                                             /Nils Jul Gjerlev, formand