Grundejerforeningen kontingent

Kontingent: kr. 2.000,-

Kontingentperiode er: 01/11 – 31/10

Obs. på generalforsamlingen den 24. jan 2023 blev der vedtaget kontingentstigning fra 1.500 kr. til 2.000 kr.

Betaling

Sådan kan du betale

Betaling enten via PBS

PBS-nr.: 01719548 Debitorgruppe: 00001 Fi-kreditornr.: 80963114

Betaling via Danske Bank

Kontonr. 3129-4445516007 med angivelse af medlemsnr.

Eks. GFP089 for Porsager 89. GF = Grundejerforeningen, P = Porsager, 089 = tre cifre for husnummer

Rykkere:

Hvis betaling ikke er sket, koster første rykker kr. 100,-

Hvis betaling ikke er sket efter første rykker sendes til inkasso.