Lokalplan 23.2

Hvad er en lokalplan?

Lovgrundlag
Planloven pålægger kommunerne at udarbejde en lokalplan, førend der gennemføres større udstykninger eller større bygge og anlægsarbejder, herunder nedrivninger.

Der kan endvidere udarbejdes lokalplaner til afløsning af gældende deklarationer, byplanvedtægter eller lokalplaner.

En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen og regionplanlægningen.

Loven bestemmer desuden at borgerne skal oplyses om indholdet i et lokalplanforslag, og gives lejlighed til at komme med ændringsforslag og indsigelser.

Vores lokalplan 23.2

Du kan åbne en PDF, hvor lokalplanen er i: Åben Lokalplan 23.2 PDF her.

Eller besøge Albertslund kommunes hjemmeside:

På denne adresse kan du søge i lokalplaner for dit område: Lokalplan på Albertslund kommune

Skitse af de gængse regler

Regler for levende hegn

Er du i tvivl?

Bestyrelsen vil altid gerne hjælpe i tilfælde af tvivl – Kontakt bestyrelsen her