Nyt fra bestyrelsen

Udebelysning på vores boligveje – nu tændes alle gadelamperne igen: 

Vi er rigtig mange, som har været kede af den begrænsede udebelysning på vores boligveje, som blev indført af kommunalbestyrelsen sidste år i forbindelse med budgettet for 2023. Det er derfor glædeligt at kunne konstatere, at det i forbindelse med budgettet for 2024 er blevet besluttet at tænde for alle gadelamperne igen fra januar 2024. For at kunne nå det til tiden er Albertslund Forsyning allerede nu gået i gang med opgaven, så der er lys for enden af tunnelen, som man siger.

Generalforsamling – tirsdag den 30. januar 2024 kl. 19:30.

Sæt allerede nu X i kalenderen, så I ikke går glip af vores generalforsamling, som vanen tro finder sted i Herstedvester Forsamlingshus i Herstedvester Landsby.

Udover de sædvanlige punkter på dagsordenen (beretning, valg, regnskab, budget osv.) har vi to ekstra punkter, nemlig:

  1. Foredrag om lokalplaner, og hvad de betyder for vores grundejerforening. Vi har været så heldige at få en ekspert på området, nemlig Dorthe Lyngby fra Albertslund Kommune til at komme og gøre os alle klogere på, hvad vi må, når det drejer sig om hæk, hegn, osv.
  2. Forslag til vedtægtsændring: Bestyrelsen vil gerne foreslå en tilføjelse til vores vedtægter om kommunikation mellem bestyrelsen og alle medlemmerne. Forslaget tager udgangspunkt i bestyrelsens ønske om at sikre en så hurtig, effektiv og gnidningsfri kommunikation mellem bestyrelse og medlemmer som muligt.

Til slut vil vi gerne ønske jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår