Grundejer- og Antenneforeningen

Albertslund Vest afd. 1

Tilmeld dig vores mailliste

Al kommunikation med medlemmerne foregår elektronisk.
Har man ikke PC vil du stadig kunne modtage information på papir.

YouSee informationer

Kontakt YouSee

YouSee kundeservice: 70 70 40 40

Oplys anlægsnummer: 159

Internet uden TV-pakke

Der er kommet en ny aftale, hvor du kan vælge internet uden at have TV-pakker hos YouSee

Nye TV-pakker

YouSee skifter ud i kanalerne i vores TV-pakker –  læs melding fra YouSee her

Velkommen til…

Foreningens interesseområde, som har eksisteret  siden midten af 60’erne, dækker de 4 veje, Hvidager, Kongsager, Porsager og Randager, ialt 363 parceller.

Albertslund Vest Afd. 1 er ikke kun en grundejerforening, men også en antenneforening.

Antenneforeningen tilbyder vores medlemmer frit pakkevalg fra YouSee, og tæller godt 300 medlemmer.

Vigtige informationer

En grundejers forpligtigelser!

Vi har lavet en side om dine forpligtigelser som grundejer

Nyheder fra Facebook

Vi bruger Facebook til at sende hurtige beskeder til alle medlemmer:

Kære grundejereDet er juletid og måske er der sne på vej, derfor har vi et par opfordringer og gode råd til jer. Det var glædeligt, at læse i Albertslund Posten at antallet af indbrud i Albertslund er på et rekordlavt niveau. Men lad os alligevel hjælpe hinanden med fortsat at passe på vores boliger. Skal du ud og rejse i julen så lav gerne en aftale med din nabo om at se efter din bolig og brug evt. nabohjælp app´en, hvis du har den. Med nabohjælp nedsætter vi risikoen for indbrud. Hvis vi får en hvid jul, er det godt at vide, at grundejerforeningen igen i år har lavet en aftale med Gittos Entreprenør om at rydde sne på vores boligveje. Husk dog som altid at grundejerforeningen rydder sne som en service og at det er den enkelte grundejer, som har rydningspligten. Med disse opfordringer vil vi i bestyrelsen gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt nytår./Nils Jul Gjerlev, formand ... Læs mereLæs mindre
Se på Facebook
Kære grundejere Som de fleste nok allerede har bemærket, har vi i bestyrelsen sendt en efterårshilsen rundt via maillisten. Har du ikke læst den endnu, kan du se den nedenfor. /Nils Gjerlev, formand ***Nyt fra grundejerforeningens bestyrelseOmrådevandring med kommunenI begyndelsen af oktober gik Pia Larsen og undertegnede områdevandring i sammen med kommunens chefgartner og personale fra materielgården. Det er en tilbagevendende begivenhed, at vi sammen tager et kig på vores boligområde og dets fremtoning særligt i forhold til træer og beplantning på kommunens områder. I år bemærkede man fra kommunens side, at man havde konstateret, at der var grundejere, som havde foretaget fældning/beskæring af træer og beplantning i det grønne bælte, som vender ud mod Grønningen. Det skal understreges, at sådanne handlinger er ulovlige og vi skal derfor igen gøre opmærksom på, at hvis man oplever problemer med beplantning på nabogrund – det kan være ens nabo eller i tilfældet med Grønningen kommunen - skal man rette henvendelse til den pågældende grundejer og gøre denne bekendt med problemet og af samme vej søge en løsning.Der er hos kommunen forståelse for, at der kan være træer og beplantning, som er til gene og hvor der er behov for beskæring. Man er dog tilbageholdende med at fælde en masse træer, nu kommunen har en målsætning om at få øget antallet af træer i Albertslund. Det blev på mødet oplyst, at planlægning af arbejdet for beskæring sker i oktober måned, hvorefter at beskæring finder sted hen over vinteren. Det betyder, at hvis der er grundejere, som har problem med kommunens beplantning ud mod Grønningen skal I snarest muligt rette henvendelse til kommunen på vejogpark@albertslund.dk. Vi gjorde også kommunen opmærksom på behovet for at få udskiftet det fortov, som var kommet frem på Randager fra stien ved Herstedvestervej til indkørslen til de nye seniorboliger, ligesom at vi så på en brostensoverskørsel til en boligvej, som var i særlig dårlig stand. Søg information og svar i lokalplanen – så undgår du problemerJeg vil også denne gang benytte anledningen til at opfordre til, at man som grundejer søger information i lokalplanen, hvis der planlægges for ny hæk, hegn eller lignende. Det samme gør sig gældende i forhold til nye bygninger eller andre ændringer af ens bolig/grund. Lokalplanen er rammesættende for vores boligområde og medvirker til, at vores boligområde samlet set fremstår pænt og attraktivt. Søgning efter nye medlemmer til bestyrelsen Vores bestyrelsesmedlem og webmaster Søren Mortensen har oplyst, at han ikke genopstiller, når vi til januar har generalforsamling. Derfor er det blevet endnu mere aktuelt at søge efter nye medlemmer til grundejerforeningens bestyrelse, hvor vi i forvejen mangler en suppleant. Vi håber, at der, evt. blandt de mange nye tilflyttere, er personer, som kunne tænke sig at være en del af bestyrelsesarbejdet. Vi afholder bestyrelsesmøde 4 gange årligt af ca. 2 timers varighed. Der i mellem løser vi aktuelle ad hoc-opgaver. Det kan være udfærdigelse af høringssvar til kommunen i sager som vedrører foreningens medlemmer, ligesom at vi en gang om året går vejsyn. Generelt kan det siges, at vi hjælper hinanden og at opgaverne er overkommelige. Har du lyst til at høre mere om arbejdet i bestyrelsen, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede eller en af de andre fra bestyrelsen.Næste generalforsamlingen afholdes tirsdag den 25. januar 2022 kl. 19.30 i Herstedvester Forsamlingshus. /Nils Jul Gjerlev, formand ... Læs mereLæs mindre
Se på Facebook

Tilmeld mailliste

For at kontakten til medlemmerne bliver hurtigere og billigere, ønsker vi at få din mailadresse.

Tilmeld din mailadresse nedenfor

Seneste nyt fra bestyrelsen

Kære grundejere Der var nogle spørgsmål på generalforsamlingen, som vi har har fundet svar på : Læs svar og sommerhilsen her Vi håber I alle får en god og sikker sommer Bestyrelsen

Albertslund i “gamle dage”