Grundejer- og Antenneforeningen

Albertslund Vest afd. 1

Tilmeld dig vores mailliste

Al kommunikation med medlemmerne foregår elektronisk.
Har man ikke PC vil du stadig kunne modtage information på papir.

YouSee informationer

Kontakt YouSee

YouSee kundeservice: 70 70 40 40

Oplys anlægsnummer: 159

Internet uden TV-pakke

Der er kommet en ny aftale, hvor du kan vælge internet uden at have TV-pakker hos YouSee

Nye TV-pakker

YouSee skifter ud i kanalerne i vores TV-pakker –  læs melding fra YouSee her

Velkommen til…

Foreningens interesseområde, som har eksisteret  siden midten af 60’erne, dækker de 4 veje, Hvidager, Kongsager, Porsager og Randager, ialt 363 parceller.

Albertslund Vest Afd. 1 er ikke kun en grundejerforening, men også en antenneforening.

Antenneforeningen tilbyder vores medlemmer frit pakkevalg fra YouSee, og tæller godt 300 medlemmer.

Vigtige informationer

En grundejers forpligtigelser!

Vi har lavet en side om dine forpligtigelser som grundejer

Nyheder fra Facebook

Vi bruger Facebook til at sende hurtige beskeder til alle medlemmer:

Udgravning af kundestik - fibernetNorlys har nu oplyst, at de graver kundestik på følgende veje i nævnte perioder. Porsager: gravning mellem 18/8 – 9/9Kongsager: gravning mellem 29/8 – 23/9Hvidager: gravning mellem 29/8 – 23/9Der vil først blive lavet en egentlig afleveringsforretning af alt arbejdet i vores fortove, når de er færdige med alle kundestik. ... Læs mereLæs mindre
Se på Facebook
Randager: HOFORs udskiftning af vandrørI sidste uge modtog vi i vores postkasse information om renovering af drikkevandsnettet på Randager. Det fremgik af brevet en opfordring til, at man som grundejer i samme forbindelse og for egen regning fik udskiftet sin egen stikledning.Hofor havde tilsyneladende helt glemt den særlige aftale der er i Albertslund, hvor man som grundejer kan overdrage vedligeholdelsen af stikledningen til Hofor, hvilket mange grundejere allerede har gjort.Jeg har derfor idag endelig fået kontakt med Hofor, der har lovet at udsende en ny seddel med mere retvisende informationer. Jeg vil opfordre til, at man afventer denne information inden man indgår aftale om udskiftning af stikledning for egen regning.For yderligere spørgsmål kontakt da Hofor. Kontaktinfo fremgår af det uddelte brev. /Nils Jul Gjerlev, formand ... Læs mereLæs mindre
Se på Facebook
Tryghed i trafikken i Albertslund Kommune Kære grundejere Der er i dag udsendt brev fra kommunen omkring udarbejdelse af ny trafiksikkerhedsplan. Det er derfor nu, at der er anledning til at give sin mening til kende i forhold til, hvor du oplever utryghed i trafikken. Vi vil fra grundejerforeningens side gøre opmærksom på vores stamveje. Særligt de lange og det forhold at vi oplever, at der køres for stærkt på disse, fordi vejens indretning også indbyder dertil. Nedenfor kan du læse kommunens henvendelse til borgerne,Kære borger i Albertslund Kommune Albertslund Kommune er i gang med at udarbejde en trafiksikkerhedsplan for perioden 2022-2026. I trafiksikkerhedsplanen udpeges uheldsbelastede kryds og strækninger baseret på politiregistrerede uheld. Heldigvis bliver vores veje mere og mere sikre, og antallet af politiregistrerede uheld falder. Derfor er det interessant at inddrage andre oplysninger i trafiksikkerhedsarbejdet, og det er derfor besluttet at gennemføre en tryghedsanalyse med inddragelse af alle borgere i Albertslund Kommune. I tryghedsanalysen har vi brug for din hjælp til at udpege steder, hvor du oplever utryghed i trafikken. Det kan være steder, hvor du har oplevet en farlig situation eller hvor du undgår at færdes, fordi du ikke føler dig tryg. Det kan både være på vejnettet og på stisystemet. Vi er kort sagt interesseret i at få dig til at udpege steder i Albertslund, hvor du oplever utryghed i forhold til trafikken. Sådan gør du: Du skal sende en e-mail til trygtrafik@albertslund.dk, hvor du beskriver følgende: 1. Stedet, hvor du oplever utryghed Fx krydset mellem xxx-vej/xxx-gade eller xxx-vej ved nr. xx 2. Hvorfor du er utryg dette sted 3. Evt. forslag til hvordan stedet kan forbedres Du er velkommen til at sende mere end ét sted ind. Vi skal have din besvarelse senest den 1. september 2022. Alle indkommende besvarelser vil blive gennemgået og registreret i forhold til sted og problemstilling. Derefter vil stederne indgå i en prioritering af trafiksikkerhedsarbejdet i Albertslund Kommune. Udover dette brev informeres også via Albertslund Posten, kommunens hjemmeside og Facebook. ... Læs mereLæs mindre
Se på Facebook

Tilmeld mailliste

For at kontakten til medlemmerne bliver hurtigere og billigere, ønsker vi at få din mailadresse.

Tilmeld din mailadresse nedenfor

Seneste nyt fra bestyrelsen

Albertslund i “gamle dage”