Grundejer- og Antenneforeningen

Albertslund Vest afd. 1

Tilmeld dig vores mailliste

Al kommunikation med medlemmerne foregår elektronisk.
Har man ikke PC vil du stadig kunne modtage information på papir.

YouSee informationer

Kontakt YouSee

YouSee kundeservice: 70 70 40 40

Oplys anlægsnummer: 159

Internet uden TV-pakke

Der er kommet en ny aftale, hvor du kan vælge internet uden at have TV-pakker hos YouSee

Nye TV-pakker

YouSee skifter ud i kanalerne i vores TV-pakker –  læs melding fra YouSee her

Velkommen til…

Foreningens interesseområde, som har eksisteret  siden midten af 60’erne, dækker de 4 veje, Hvidager, Kongsager, Porsager og Randager, ialt 363 parceller.

Albertslund Vest Afd. 1 er ikke kun en grundejerforening, men også en antenneforening.

Antenneforeningen tilbyder vores medlemmer frit pakkevalg fra YouSee, og tæller godt 300 medlemmer.

Vigtige informationer

En grundejers forpligtigelser!

Vi har lavet en side om dine forpligtigelser som grundejer

Nyheder fra Facebook

Vi bruger Facebook til at sende hurtige beskeder til alle medlemmer:

Kære grundejere Som de fleste nok allerede har bemærket, har vi i bestyrelsen sendt en efterårshilsen rundt via maillisten. Har du ikke læst den endnu, kan du se den nedenfor. /Nils Gjerlev, formand ***Nyt fra grundejerforeningens bestyrelseOmrådevandring med kommunenI begyndelsen af oktober gik Pia Larsen og undertegnede områdevandring i sammen med kommunens chefgartner og personale fra materielgården. Det er en tilbagevendende begivenhed, at vi sammen tager et kig på vores boligområde og dets fremtoning særligt i forhold til træer og beplantning på kommunens områder. I år bemærkede man fra kommunens side, at man havde konstateret, at der var grundejere, som havde foretaget fældning/beskæring af træer og beplantning i det grønne bælte, som vender ud mod Grønningen. Det skal understreges, at sådanne handlinger er ulovlige og vi skal derfor igen gøre opmærksom på, at hvis man oplever problemer med beplantning på nabogrund – det kan være ens nabo eller i tilfældet med Grønningen kommunen - skal man rette henvendelse til den pågældende grundejer og gøre denne bekendt med problemet og af samme vej søge en løsning.Der er hos kommunen forståelse for, at der kan være træer og beplantning, som er til gene og hvor der er behov for beskæring. Man er dog tilbageholdende med at fælde en masse træer, nu kommunen har en målsætning om at få øget antallet af træer i Albertslund. Det blev på mødet oplyst, at planlægning af arbejdet for beskæring sker i oktober måned, hvorefter at beskæring finder sted hen over vinteren. Det betyder, at hvis der er grundejere, som har problem med kommunens beplantning ud mod Grønningen skal I snarest muligt rette henvendelse til kommunen på vejogpark@albertslund.dk. Vi gjorde også kommunen opmærksom på behovet for at få udskiftet det fortov, som var kommet frem på Randager fra stien ved Herstedvestervej til indkørslen til de nye seniorboliger, ligesom at vi så på en brostensoverskørsel til en boligvej, som var i særlig dårlig stand. Søg information og svar i lokalplanen – så undgår du problemerJeg vil også denne gang benytte anledningen til at opfordre til, at man som grundejer søger information i lokalplanen, hvis der planlægges for ny hæk, hegn eller lignende. Det samme gør sig gældende i forhold til nye bygninger eller andre ændringer af ens bolig/grund. Lokalplanen er rammesættende for vores boligområde og medvirker til, at vores boligområde samlet set fremstår pænt og attraktivt. Søgning efter nye medlemmer til bestyrelsen Vores bestyrelsesmedlem og webmaster Søren Mortensen har oplyst, at han ikke genopstiller, når vi til januar har generalforsamling. Derfor er det blevet endnu mere aktuelt at søge efter nye medlemmer til grundejerforeningens bestyrelse, hvor vi i forvejen mangler en suppleant. Vi håber, at der, evt. blandt de mange nye tilflyttere, er personer, som kunne tænke sig at være en del af bestyrelsesarbejdet. Vi afholder bestyrelsesmøde 4 gange årligt af ca. 2 timers varighed. Der i mellem løser vi aktuelle ad hoc-opgaver. Det kan være udfærdigelse af høringssvar til kommunen i sager som vedrører foreningens medlemmer, ligesom at vi en gang om året går vejsyn. Generelt kan det siges, at vi hjælper hinanden og at opgaverne er overkommelige. Har du lyst til at høre mere om arbejdet i bestyrelsen, er du meget velkommen til at kontakte undertegnede eller en af de andre fra bestyrelsen.Næste generalforsamlingen afholdes tirsdag den 25. januar 2022 kl. 19.30 i Herstedvester Forsamlingshus. /Nils Jul Gjerlev, formand ... Læs mereLæs mindre
Se på Facebook
Nyt fra bestyrelsenAffaldsplan i høring:Som vi tidligere har orienteret om, har Albertslund Kommune netop nu en ny affaldsplan i høring. I den forbindelse har vi lavet et høringssvar, som nu er fremsendt til Albertslund Kommune. Høringssvaret kan læses på vores hjemmeside - Vest1.dk under menupunktet "nyt". Vi afventer nu spændt udfaldet af den nye affaldsplan og hvilke ændringer, det kommer til at medføre for den enkelte grundejer.Vejsyn 2021:Bestyrelsen går vejsyn efter den 12. september. Alle grundejere har derfor et par weekender at gøre brug af, hvis hækken ikke er blevet klippet og fortovet renset. Vi håber, at I alle vil gøre en lille indsats, således at vi kan hjælpe hinanden med at holde vores boligområde pænt og attraktivt. Når vi i år går vejsyn, kigger vi efter om hækken er klippet, således at der er fri adgang på hele fortov og mellemsti. Om fortov og mellemsti er renset for ukrudt. Bemærk også at trailere, campingvogne og varebiler med en totalvægt over 3.500 kg ikke må holde parkeret på vores boligveje i tidsrummet 19-07. Hvis vi finder at der er forhold, som bør udbedres, vil vi smide en seddel i postkassen. Generalforsamling 2022:Vi afholder generalforsamling i Herstedvester Forsamlingshus tirsdag den 25. januar 2022 kl. 19.30. Vi håber på et godt fremmøde og hører gerne fra medlemmer, der kunne have interesse i stille op til bestyrelsen./Nils Jul Gjerlev, formand ... Læs mereLæs mindre
Se på Facebook

Tilmeld mailliste

For at kontakten til medlemmerne bliver hurtigere og billigere, ønsker vi at få din mailadresse.

Tilmeld din mailadresse nedenfor

Seneste nyt fra bestyrelsen

Kære grundejere Der var nogle spørgsmål på generalforsamlingen, som vi har har fundet svar på : Læs svar og sommerhilsen her Vi håber I alle får en god og sikker sommer Bestyrelsen

Kære medlemmer Hermed referat fra generalforsamlingen 14 juni 2021 Grundejerforeningen Formandens beretning: Læs her Referat fra generalforsamling: Læs her   Antenneforeningen Formandens beretning: Læs her Referat fra generalforsamling: Læs her   I ønskes alle en god sommer

Albertslund i “gamle dage”