Kære Grundejere i Albertslund Vest, afd. 1
Den 30. januar blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen og Antenneforeningen.
Herunder er der link til bestyrelsesberetningen og til referaterne for de to generalforsamlinger: