Renovation

Vi har valgt

Ordning 2: Tre todelte beholdere ved husstanden

til mad/rest, glas/metal og plast/papir

Alle boligområder i Albertslund har valgt en ny affaldsordning, der trådte i kraft 1. oktober 2016.

Her kan du finde nyttig information vores affaldsordning.

De nye affaldsbeholdere

Tre todelte beholdere

Vestforbrænding leverer de 3 todelte beholdere til din husstand.

Adgangsforhold og placering af beholdere

Adgangsvejen til din affaldsbeholder skal være indrettet så skraldemanden kan hente affaldet uden besvær.

Hvor skal stativet eller beholder(ne) stå?


Stativ og beholdere skal placeres, så de er nemme at komme til:

  • Der ikke må være trapper på adgangsvejen
  • Beholdere og stativ skal stå i terræn-niveau på et vandret, stabilt underlag af fliser, asfalt eller lignende.
  • Skraldemanden skal kunne stå oprejst omkring stativ og beholdere og der skal være plads til, at han kan montere sækken i stativet

Adgangsvejen skal:

  • Have en tilpas frihøjde og bredde, så skraldemanden nemt kan komme frem med sin kærre
  • Være fast, plan og jævn uden ujævnheder
  • Være belyst
  • Være ren, vedligholdt og fri for cykler, barnevogne og lignende og låger og døre skal kunne fastholdes i åben position
  • Ryddet for sne og gruset for is

Der kan stilles krav om, at beholderne anbringes f.eks. ved skel på afhentningsdagen, hvis din adgangsvej ikke overholder arbejdsmiljølovgivningen

Du ejer stativet

Du skal selv købe et nyt stativ, hvis det du har er gået i stykker eller blevet stjålet eller hvis du bare ønsker at få et nyt stativ.

Vi stiller de todelte beholdere til rådighed

Hvis din todelte beholder går i stykker, skal du henvende dig til Vestforbrændings Kundeservice på tlf.: 8020 8030 eller via kundeservice@vestfor.dk. Du har også mulighed for at få ændret inddelingen af den todelte beholder, ved at få den ombyttet til en anden beholder med en anden inddeling.

Du får vasket beholderen en gang hvert år.

Folder:

Adgangsveje for afhentning af beholdere