Antenneforeningen kontingent

Kun grundpakke via antenneforening

Med aftalen med YouSee er det sådan nu at antenneforeningen kun opkræver for grundpakken hos alle medlemmer.

Har du mellem, fuld eller bland selv tv pakker afregnes det ekstra beløb direkte med YouSee.

  • Grundpakke

    Kontingent grundpakke: kr. 2.800,-

  • Kontingentperiode

    Kontingentperiode: 01.11.– 31.10.

    Opkræves pr. 01.11. med seneste indbetaling 08.11.

Kun internet – uden TV pakke

Medlemskab af antenneforening uden TV pakke:

(til dem der kun ønsker bredbånd)

kr. 250,-

Betaling

Sådan kan du betale

Betaling via PBS

PBS-nr.: 01712268 Debitorgruppe: 00001 Fi-kreditornr.: 8095203

Betaling via Danske Bank

kontonr. 3129-4445522120 med angivelse af medlemsnr.
Eks. AFP085 for Porsager 85. AF = Antenneforeningen, P = Porsager, 085 = tre cifre for husnummer.

Rykkere:

Hvis betaling ikke er sket, koster første rykker kr. 100,-

Hvis betaling ikke er sket efter første rykker sendes til inkasso og signalleverancen afbrydes.

NB! jf. vedtægter kan signalleverancen afbrydes ved manglende rettidig betaling, uden forudgående rykker.