Den 30. januar 2024 vedtog generalforsamlingen en tilføjelse til vores vedtægter: §16  Kommunikation. Vedtægtsændringen er nu blevet godkendt af Albertslund Kommune og træder derfor i kraft med det samme.
Hvad betyder det så?
Bestyrelsen vil fremadrettet give alle meddelelser, indkaldelser, etc. via elektronisk post, ligesom dokumenter fremlægges via vores hjemmeside eller ved anden fildeling på nettet (f.eks. Facebook).
 
Det er det enkelte medlems ansvar at oplyse e-mailadresse (herunder evt. ændringer) til bestyrelsen. Dette foregår nemmest ved at gå til vores hjemmeside: Vest1.dk og bruge linket “Tilmeld dig mailliste”, som du finder øverst på siden.
Hvis du ikke ønsker at give din e-mailadresse til bestyrelsen, skal du selv opsøge informationerne på foreningens hjemmeside/nettet.
Der er en enkelt undtagelse fra ovenstående: Hvis du af Albertslund Kommune eller anden offentlig myndighed er godkendt til ikke at benytte E-boks, kan du få omdelt kopi af informationerne med fysisk post på din adresse. Du har selv ansvaret for at give bestyrelsen besked om dette.
 
Hilsen
Bestyrelsen