Spørgeskema om affaldsordning

Albertslund Kommune og Brugergruppen ønsker at få et generelt overblik over de seneste måneders afhentning af affald i kommunen.

Så de har lavet et spørgeskema som du kan finde ved at klikke på linket i mailen.

Vi håber, at du/I vil afsætte 5 min. til at svare på tre spørgsmål.

I skal lige være opmærksomme på at det sidste spørgsmål kræver, at du udfylder dit område. f.eks: Vest1 Albertslund.

Svarene vil blive brugt på Brugergruppemødet den 21. juni.

Klik på følgende link for at komme til spørgsmålene:

– Denne spørgeskemaundersøgelse er lukket nu!

https://da.surveymonkey.com/r/DB2GVC9

På vegne af Grundejerforeningerne Albertslund Vest.