Kære medlemmer

Hermed er referater fra hhv. grundejerforening og antenneforeningen.

Referat grundejerforening: Referat (Åbner som PDF)

Referat antenneforening: Referat (Åbner som PDF)