Information vedrørende antenneforeningen og de nye TV pakker

 

 

Der er nu udsendt info brev fra Yousee vedr. valg af tv-pakker gældende fra d. 01.01.2018.

 

Vi har desværre erfaret, at flere enten ikke har fået brevet eller har fået det smidt ud0 i troen på, at det var reklame. For jer, der er kommet i denne situation, skal vi venligst bede jer om at tage kontakt til Yousee på tlf. nr. 70 70 41 24 og gøre opmærksom på, at I ikke er i besiddelse af brev vedr. nye tv-pakker, gældende for kundenr. 159.

 

Fra den 01.01.2018 ændres vores udbud af pakkeløsninger jf. brev fra Yousee.

Det er nu muligt at få valgfrie tv-kanaler i tilvalg til grundpakken. Pakkerne udbydes i faste antal på henholdsvis 10, 20 og 36 kanaler. Det er også stadig muligt at få en mellempakke eller fuldpakke, som svarer til vores tv-pakker i dag. Ens for alle er ,at man skal bestille dem hos Yousee, da alle nuværende aftaler på mellem- og fuldpakke ophæves pr. 01.01.2018.

Pakkevalget skal være fortaget inden d. 18.01.2018, herefter vil der blive opkrævet et gebyr for ændringer.

 

For dem af jer der i dag har en aftale med antenneforeningen, vil jeres medlemskab automatisk forsætte, nu bare kun med en grundpakke. Så I skal ikke gøre noget for at beholde grundpakken i antenneforeningen.

 

Er I tilflytter, skal i tilmelde jer hos vores kasserer på mail kasserer@vest1.dk

I skal oprette Jer i antenneforeningen inden I kan gøre brug af de øvrige pakke-valg.

 

Økonomi:

 

Fra den 01.01.2018 vil antenneforeningen kun stå for opkrævning af grundpakken.

De aftaler,I laver herudover, skal afregnes med Yousee.

 

Prisen for grundpakken har for 2017 været kr. 2275. Budget for 2018 vil blive fremlagt til godkendelse på generalforsamlingen 2018. Vi forventer, at prisen for en grundpakke bliver en anelse billigere.

 

NB: Yousee påbegynder tidligst at ændre på tv signalerne efter d. 18.01.2018.

Indtil da har alle fuldpakke i antennestikket, men kommer kun til at betale for det

pakkevalg man gør.

 

Antenneforeningen ønsker alle en glædelig jul samt  og et godt nytår.

 

Med venlig hilsen

 

Kent Hansen

Formand

Antenneforeningen Albertslund Vest 1.