Kære grundejere

Et par opdateringer udover vores indsigelse til Albertslund kommune

Regnvandsbrønde: Der bliver suget regnvandsbrønde på Hvidager og på Randager tirsdag den 2 februar –  så husk ikke at holde hen over disse på tirsdag

Kongsager og Porsager får suget til næste år, når arbejdet med fortove er overstået

 

Mobilmast i Vest 1

Her kan I læse vores indsigelse: Indsigelse til Albertslund kommune