GRUNDEJERFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1

 

Albertslund, den 5. januar 2018

 

Til medlemmerne

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen

 

Tirsdag den 30. januar 2018 kl. 19.30 i Herstedvester Forsamlingshus, Herstedvester landsby.

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse
 5. Godkendelse af budget og kontingent for det indeværende år
 6. Valg af kasserer (2 år)
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (2 år)
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (1 år)
 9. Valg af 2 revisorer (1 år)
 10. Valg af 1 revisorsuppleant (1 år)
 11. Eventuelt

Ad pkt. 6: Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens Weber (R069)

Ad pkt. 7: Bestyrelsen foreslår genvalg af Pia Larsen (R072) og Søren Mortensen (R045)

Ad pkt. 8: Bestyrelsen foreslår valg af Jan Jensen (R065)

Ad pkt. 9: Bestyrelsen foreslår genvalg af H.P. Nissen (P021) og Anker Østerlund (H025)

 

Bestyrelsen skal opfordre så mange medlemmer som muligt til at møde op på generalforsamlingen og præge debatten om foreningens fremtid.

 

Foreningens reviderede regnskab og budget for indeværende år vedlægges.

 

VI SKAL HENSTILLE TIL, AT DER PARKERES PÅ KIRKENS PARKERINGSPLADS

 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nytår.

 

 

Med venlig hilsen

Nils Jul Gjerlev

formand

 

 

Ønsker du at printe dagsordenen ud kan du klikke her og åbne den.

 

Her kan læse regnskab og budget