ANTENNEFORENINGEN ALBERTSLUND VEST AFD. 1

Albertslund den 5. januar 2018

Til medlemmerne

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i foreningen.

Tirsdag den 30. januar 2018 umiddelbart efter grundejerforeningens generalforsamling i Herstedvester Forsamlingshus, Herstedvester landsby

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Aflæggelse af regnskab.

4. Godkendelse af budget for det kommende år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af Kasserer.

7. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

9. Valg af 1 revisorsuppleant.

10. Eventuelt.

Ad pkt. 5: ”Antenneforeningens bestyrelse foreslår at indbetalinger af grundpakken ændres fra halvårlig til helårlig.

Ad pkt. 6: Bestyrelsen foreslår genvalg af Mogens Weber (R069)

Ad pkt. 7: Bestyrelsen foreslår valg af Jan Steen Jensen (R065)

Ad pkt. 8: ????? + ?????.Ad pkt. 9: Bestyrelsen foreslår genvalg af Holger Nielsen (P070)

 

Bestyrelsen skal opfordre så mange medlemmer som muligt til at møde op på generalforsamlingen og præge debatten om foreningens fremtid.

Foreningens reviderede regnskab og budget for indeværende år vedlægges.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer et godt nyt år.

Med venlig hilsen
Kent Hansen

Formand

 

Ønsker at printe dagsorden kan du klikke her

 

Klik her for at læse regnskab og budget