Formandens beretning 2016 GF

Formandens beretning kan læses i sin helhed her