Formandens beretning 2016 AF

Formandens beretning kan læses i sin helhed her